NL EN

Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website en tool (cleo.)aincient.org en alle andere websites die beheerd worden door of namens aincient B.V., gevestigd in Amsterdam aan de Amstelkade 151-1, 1078 AW (hierna genoemd “Aincient”, “we” of “wij”). De AI museum tool Cleo is een project van Aincient. Aincient behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Aincient werkt met een freemium model voor gebruikers van Cleo. De eerste 50 zoekopdrachten (queries) per maand in Cleo zijn gratis en geven een gebruiker toegang tot alle collecties en functionaliteiten:
  1. Toegang tot meer dan 45.000 Oudegyptische objecten
  2. Zoek, filter, save en download
 4. Er zijn geen verplichtingen gekoppeld aan een gratis account. Wanneer de gratis zoekopdrachten op zijn en de gebruiker graag door wil gaan met zoeken in Cleo, dan kan de gebruiker extra zoekopdrachten (queries of credits) kopen: € 4,95 (inclusief BTW) voor 100 zoekopdrachten. De gebruiker kan deze online kopen met creditcard, PayPal, iDEAL of zelfs Bitcoin. De transactie wordt gedaan door Mollie, onze partner in betalingen. De ongebruikte zoekopdrachten verdwijnen niet aan het einde van de maand, maar gaan (telkens) mee naar de volgende maand. Daarnaast blijft de gebruiker maandelijks tot 50 gratis zoekopdrachten ontvangen. Zie onze FAQ voor een voorbeeld. NB: De gratis zoekopdrachten kunnen niet over de maanden heen opgespaard worden. Dit betekent dat je niet jouw gratis zoekopdrachten kunt laten groeien tot boven de 50 zoekopdrachten. Je hebt de mogelijkheid om maandelijks tot 50 gratis zoekopdrachten te doen. Het is ook mogelijk om een abonnement voor een instellingen (voor meerdere gebruikers) af te sluiten.
 5. Aincient kan de hoeveelheid aan maandelijkse gratis zoekopdrachten veranderen of stopzetten en/of de prijs van de betaalde zoekopdrachten veranderen. Aanpassingen worden gecommuniceerd op de website.
 6. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Aincient aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Aincient garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.
 7. Aincient is niet aansprakelijk, en gebruikers stemmen ermee in dat zij Aincient niet aansprakelijk zullen houden voor welk verlies dan ook, schade, claim, aansprakelijkheid, kosten en/of advocaatkosten die voortkomen uit het niet beschikbaar zijn van de Aincient/Cleo website en tool, vertraging en/of onderbreking van de diensten.
 8. Je mag hyperlinks naar onze website maken op jouw website. Echter, het framen van pages van deze website op jouw website in niet toegestaan.
 9. Aincient aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst worden. Aincient behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen.
 10. Aincient streeft ernaar om een ​​breed scala aan doelgroepen te bedienen, inclusief verschillende leeftijdsgroepen. Aincient geeft geen enkele garantie of waarborg, en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die als aanstootgevend, opruiend, obsceen, lasterlijk of anderszins ongeschikt voor sommige gebruikers zou kunnen worden beschouwd.
 11. Aincient is een "aggregator" van inhoud (content) van derden, niet de maker van de inhoud. Aincient zal haar uiterste best doen om ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden te voorkomen.
 12. De afbeeldingen en teksten in Cleo worden hergebruikt uit vier museumcollecties en worden regelmatig geupdate. Aincient aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een (tijdelijk) verschil tussen de vier museumcollecties en Cleo.
 13. Dit zijn de auteursrechtverklaringen of licenties (Creative Commons) voor elke museumcollectie met een link naar de verklaring over de afbeelding, tekst en algemene informatie:
  1. Brooklyn Museum
   1. Afbeeldingen: CC BY 3.0
   2. Teksten: CC BY 3.0
   3. Algemene informatie over de licenties
  2. Rijksmuseum van Oudheden
   1. Afbeeldingen: CC BY 3.0 NL
   2. Teksten: CC0
   3. Algemene informatie over de licenties
  3. The Metropolitan Museum of Art
   1. Afbeeldingen: CC0 1.0
   2. Teksten: CC0 1.0
   3. Algemene informatie over de licenties
  4. The Walters Art Museum
   1. Afbeeldingen: CC0 1.0
   2. Teksten: GNU Free Documentation License
   3. Algemene informatie over de licenties
 14. Informatie over het auteursrecht op teksten en afbeeldingen in Cleo wordt naar beste weten verstrekt, maar we kunnen niet garanderen dat deze informatie altijd juist is. Raadpleeg de informatie op de website van het museum zelf door de bovenstaande linkjes te volgen.
 15. Aincient is een social enterprise met als missie het ontsluiten van oude culturen met behulp van geavanceerde technologie. Als jij een auteursrechthebbende (of exclusieve licentiegever) bent van materialen die momenteel beschikbaar zijn via een product of service die door Aincient beschikbaar wordt gesteld en jij wilt dat Aincient dergelijke materialen verwijdert, neem dan contact met ons op (zie paragraaf 18).
 16. De beschrijvingen in Cleo die door de museumcollecties worden verstrekt, zijn automatisch in het Engels en het Nederlands vertaald om het doorzoeken van collecties in jouw voorkeurstaal te vergemakkelijken. Aincient is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geautomatiseerde vertalingen. Je kunt de originele tekst raadplegen door de link naar de museumcollectie te volgen.
 17. Aincient is van plan om haar diensten voort te zetten om het onderzoek naar oude culturen te verbeteren. Mochten er echter zware omstandigheden zijn, dan behoudt Aincient zich het recht voor om haar diensten, waaronder Cleo, te staken of stop te zetten. In een dergelijk geval zal Aincient de gebruikers hiervan op de hoogte stellen en zich inspannen om haar diensten aan een andere instelling over te dragen. Een dergelijke overdracht is echter niet gegarandeerd en Aincient is niet aansprakelijk indien deze niet langer bestaat en een dergelijke overdracht niet plaatsvindt.
 18. Stuur vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website naar Aincient, Amstelkade 151-1, 1078 AW Amsterdam, Nederland, of stuur een e-mail naar cleo@aincient.org.